AIESEC

AIESEC in Poland
Local Committee Poznan
Al. Niepodleglosci 10
tel: +48 61 856 93 23
tel/fax: +48 61 856 95 23
mail: poznan.pl@aiesec.net
WWW

ENTER ASIA

Projekt „Enter Asia” realizowany przez AIESEC Poznań jest reakcją na szanse, jakie rynek azjatycki stwarza polskim przedsiębiorcom. Głównym założeniem jest stworzenie rodzimym firmom możliwości przyjęcia na staż studentów z najlepszych azjatyckich uczelni, którzy dzieląc się wiedzą na temat funkcjonowania azjatyckich rynków, ułatwią nawiązywanie kontaktów, a znajomość języka niewątpliwie pomoże przy negcjowaniu i podpisywaniu umów z przyszłymi kontrahentami.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:

- pozyskanie informacji o rynkach azjatyckich oraz regułach, które na nich panują

- możliwość zatrudnienia zagranicznego praktykanta, mającego wybrane przez Państwa umiejętności oraz znającego kulturę biznesową kraju, z którego pochodzi

- szansa na promocję oraz dotarcie do studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu jednej z najbardziej cenionych polskich uczelni, przy której działa organizacja AIESEC, a także na zaistnienie w świadomości przyszłych klientów lub pracowników

- umieszczenie logo Państwa organizacji w materiałach promocyjnych projektu oraz na poświęconej mu stronie internetowej

- możliwość podjęcia współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami, które wezmą udział w projekcie oraz w wydarzeniu finalizującym przedsięwzięcie, przygotowywanym wspólnie z Muzeum Narodowym w Poznaniu

CO DALEJ?

Jeżeli korzyści wynikające z udziału w projekcie "Enter Asia" mogłyby być Państwa zdaniem wymierne dla Firmy pozostaje tylko podjęcie decyzji o przystąpieniu do niego.
Projekt ten stwarza dla Państwa niepowtarzalną szansę zatrudnienia wykształconych, kreatywnych i w pełni zmotywowanych praktykantów. Co więcej – to od Państwa zależy, jakiej narodowości powinni być zagraniczni stażyści oraz jaką wiedzą i umiejętnościami powinni się legitymować.