Cele

Cele gospodarcze

- kreowanie dobrego wizerunku polskiej gospodarki w Chinach

- poprawa konkurencyjności polskich firm na terenie Chin

- promowanie polskich regionów gospodarczych, gmin i miast

- stworzenie polskim przedsiębiorcom warunków do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania na rynku chińskim

- stworzenie platformy promocyjnej dla polskich inwestycji, firm i produktów

- zwiększenie zainteresowania polskich firm rynkiem chińskim i pomoc w wykorzystaniu możliwości rynku chińskiego

- skrócenie czasu i obniżenie kosztów wejścia polskich firm na rynek chiński

- redukcja ryzyka poprzez reprezentowanie interesu polskich firm bezpośrednio w Chinach


Cele pozagospodarcze

- propagowanie kultury chińskiej w Polsce i polskiej w Chinach

- pomoc obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach i Chińskiej Republiki
Ludowej przebywającym w Polsce


Tak sformułowane cele chcemy osiągnąć poprzez

- wszechstronne i wielopłaszczyznowe wsparcie polskich przedsięwzięć w Chinach i chińskich w Polsce

- udostępnianie narzędzi niezbędnych do zaistnienia na rynku chińskim: kupowania, produkcji, promocji i sprzedaży

- redukcję nakładów kapitałowych i kosztów operacyjnych, niezbędnych do wejścia i istnienia na chińskim rynku, poprzez wykorzystanie korzyści skali i dostępu do wspólnych zasobów centrum

- świadczenie kompleksowych usług doradczych z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży

- stworzenie uprzywilejowanego dostępu do niezależnych i profesjonalnych usług konsultingowych i prawniczych

- inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy firmami, władzami miast, prowincji i województw, izb gospodarczych itp.

- stworzenie systemu bezpośrednich zakupów i sprzedaży

- powołanie w przyszłości Polskiego Centrum Wystawowego w Chinach i Polskiego Parku Przemysłowego w Chinach