O China-Poland

MISJA


Rzetelnie i profesjonalnie inicjujemy oraz wspieramy współpracę gospodarczą pomiędzy przedsiębiorcami z Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej.

Pracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi poznaniem Chin oraz ze wszystkimi, którzy Chiny znają ale pragną je poznać jeszcze lepiej.
.


Zespół China-Poland Centrum Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.