Organizacja

Pełna nazwa firmy
China-Poland Centrum Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba
61-039 Poznań, ul. Witkowska 6
tel. + 48 61 6535840
fax + 48 61 6535841

Organ rejestrowy
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy
KRS 0000125182

Kapitał zakładowy
71 500 PLN

Zarząd
Sebastian Stasiuk – Prezes Zarządu
Robert Urbaniak – Wiceprezes Zarządu


Podstawowy przedmiot działalności
Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Oddział firmy
Biuro Przedstawicielskie
China-Poland Economic Co-operation Centre–Shanghai Representative Office w skrócie CPECC-Shanghai z siedzibą w Szanghaju, Chiny.
Siedziba rejestrowa w Szanghaju:
Room 3407,Second Building,Jialibuyecheng,No.218,Tianmu West Road,
Shanghai 200070,
China


Historia firmy

Spółka China-Poland Centrum Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. powstała w marcu 2002r. z inicjatywy specjalistów od lat aktywnie współpracujących z przedsiębiorcami chińskimi w Polsce i w Chinach.

Spółką kierują wykwalifikowani menadżerowie z doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji projektów na terenie Polski i Chin.

W październiku 2002r. zarząd spółki podjął decyzję o uruchomieniu przedstawicielstwa na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Na siedzibę wybrano miasto Szanghaj. Już w grudniu 2002r. rozpoczęto realizację projektu.

W 2006r. biuro China-Poland w Szanghaju zmienia lokalizację na bardziej prestiżową - centrum miasta w okolicach głównego dworca kolejowego.

Aktualnie (2010r.) firma przechodzi reorganizację w celu usprawnienia procesów zarządzania i obsługi klienta na terenie Chin.